Proteus educatief

Om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat zij al tijdens hun opleiding kennis en ervaring op dit gebied op doen. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan heeft Proteus Systems in samenwerking met Uitgeverij ELLenEE, ROC Eindhoven en Hogeschool Gent het initiatief genomen om de Proteus software voor het onderwijs beschikbaar te stellen, zodat studenten de benodigde kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Compleet lesprogramma

Voor de vakopleidingen hebben wij een aantrekkelijk onderwijsarrangement samengesteld, waarbij er klassikaal met de software gewerkt kan worden. Uitgeverij EllenEE geeft bovendien het lesboek ‘Basisopleiding Proteus ERP-software voor de Meubel- en Interieurbranche’ uit, waarbij studenten kennis opdoen van de diverse bedrijfsprocessen en deze in de Proteus software leren toepassen.
De combinatie van software en lesboek geeft u de mogelijkheid uw studenten een compleet lesprogramma aan te bieden op het gebied van ERP-software.

Heeft uw vakopleiding interesse in Proteus Educatief en wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op, zodat wij u uitgebreid kunnen informeren over de mogelijkheden.